Školský rok 2016/2017

Počet žiakov školy po 15.9.2016 je 426.