Školský rok 2017/2018

Počet žiakov školy po 15.9.2017 je 324.