Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2016/2017

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2016/2017.
Prezrieť: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016_2017