Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2015/2016

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2015/2016.
Prezrieť: sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-2015_2016-zus-ulica-mozartova-trnava-2015_2016