Školné

Výška školného bude aktualizovaná na začiatku školského roka 2018/2019.

viac info: Všeobecno záväzné nariadenia č. 458