„Základná umelecká škola – škola ciest k umeniu – nedláždená ulička napájajúca sa na jantárovú cestu s tovarom vzácnejším ako jantár.“

Je toľko núdzových východov čo ohraničujú
vstúpiť vystúpiť spočítať štetiny na štetcoch
umenie kaligrafická dielňa
tají napísané
čo písmeno to iniciála
horiaca sviečka
vosk páli vypaľuje pečatí
ruky sa chvejú nedočkavé ruky
čo neudržia žiadne tajomstvo
od lámania pečatí k vtláčaniu prstov
k tvarovaniu vytečeného z formy
od poznaného k tušenému…

Základná umelecká škola v Trnave je vlajkovou loďou výchovy a vzdelávania vo výtvarnom odbore, kultivovania a tríbenia, cizelovania vkusu, umeleckého názoru a nielen detí, či mladých ľudí, a nielen z Trnavy. Spolu s literárno-dramatickým odborom vychováva k láske k umeniu všeobecne, a tak v širších súvislostiach aj k ušľachtilým a mravným hodnotám humanizmu. Rovnaký je však aj jej podiel na príprave žiakov a študentov na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého, ale aj technického charakteru. Celý školský rok je večným svetlom na palete, ktoré po prázdninách povstáva ako Fénix z popola, opúšťa prístav a pláva do súostrovia detstva, fantázie a umenia ako korzár. V dnešnom svete zostalo z neho len torzo z torza a naň je posádka pripravená ukázať cestovateľom: „vidím zem!“