Kreatívne úlohy pre žiakov ZUŠ

Vyučovanie na ZUŠ počas opakovanej mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19 bude počínajúc týždňom od 12. októbra 2020 až do odvolania prebiehať dištančnou formou.  Žiaci budú každý týždeň dostávať kreatívne zadania. Práce prosím odfotografujte a pošlite svojim pedagógom na mail, aby mohli byť priebežne zverejňované na facebooku školy. 
Ďakujeme. 

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 26. októbra – 30. októbra 2020
Zadanie: Netradičné bývanie
Technika: kresba, maľba, koláž
Tento týždeň sa zameriame na netradičné spôsoby bývania. Vyberiete si predmet z domácnosti (vedro, kuchynskú skrinku, uzatvárateľnú nádobu), alebo prírodninu (ovocie, orech, zeleninu), alebo oblečenie, telefón, topánku, tašku a tie následné premeníte na netradičný príbytok.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/10/Kreatívne-úloha-pre-žiakov-ZUŠ-Mozartova-10-v-týždni-od-26.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úloh: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 19. októbra – 23. októbra 2020
Mladší žiaci
Zadanie: Dážď a dažďové kvapky
Táto úloha je zameraná na akvarelovú techniku, lazúrnosť a priesvitnosť.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/10/1.-úloha-dištančné-vzdelávanie.pdf
Starší žiaci
Zadanie: Kresba pomocou mriežky
Zadanie pre starších žiakov je zameranú techniku pre kresby pomocou mriežky. Námetom sú diela starých majstrov.
Viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/10/1.-úloha-starší-žiaci-KH.pdf
Úlohy sú určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úloh: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

V súvislosti s pandémiou Covid 19 plati pre šk.r.2020/21 manuál, ktorý môžete nájsť v tomto linku:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.  

 

Ukončenie dištančného spôsobu vyučovania a odovzdanie vysvedčenia

Vyučovanie dištančnou formou končí kreatívnou úlohou: “Rýchla socha.” Žiaci môžu ďalej pracovať na tomto zadaní aj v týždni od 15. – 19.6.2020.
Žiaci si vysvedčenia vyzdvihnú v týždni od 22. júna do 26. júna osobne, na pôde ZUŠ na Mozartovej ul. v Trnave, vždy v deň svojho vyučovania u svojho triedneho učiteľa. Žiaci si so sebou  prinesú výtvarné práce, ktoré vytvorili počas dištančného vyučovania a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka.
Na stiahnutie: čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka 
Pozn.: Podrobnejšie informácie dostanete mailovou cestou od svojich triednych učiteľov.

 

Odovzdávanie čestných vyhlásení počas mimoriadnej situácie

Vedenie školy žiada rodičov žiakov, ktorí ešte neodovzdali čestné vyhlásenia na školský rok 2020/2021, aby tak počas tejto mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid 19, urobili online spôsobom. Zaslaním vyplneného tlačiva na mailovú adresu pedagóga ZUŠ, u ktorého Vaše dieťa študuje. Podpísané originály si prosím uschovajte a predložíte ich riaditeľstvu školy po skončení mimoriadnej situácie. Predpokladaný termín september 2020. 
Na stiahnutie: tlačivo čestné vyhlásenie 

Stanovisko OZ PŠaV k problémom, ktoré priniesla novela ZP

Vyjadrenie zaslané RNDr. Ingrid Gamčíkovou, predsedníčkou združenia ZŠ a podpredsedníčkou OZ PŠaV na Slovensku, k novele ZP – odmeňovanie školských zamestnancov počas mimoriadnej situácie, prekážka v práci:
Stanovisko prekážka v práci 250b

 

Kreatívne úlohy pre žiakov ZUŠ

Vyučovanie na ZUŠ počas mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19, až do odvolania bude prebiehať dištančnou formou. Žiaci budú každý týždeň dostávať kreatívne zadania. Práce prosím odfotografujte a pošlite svojim pedagógom na mail, aby mohli byť priebežne zverejňované na facebooku školy. Ďakujeme. 
Spolu to zvládneme!!!

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 8. júna – 12. júna 2020
Zadanie: “Rýchle sochy”
Tento týždeň si vyskúšame, aké to je urobiť sochu za 1 minútu.
Inšpirujeme sa dielom rakúskeho umelca, sochára Erwina Wurma (*1954) a jeho známou sériou „One Minute Sculptures.“
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/06/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-8.-12.6.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 1. júna – 5. júna 2020
Zadanie: Tieň ako šablóna
Tento týždeň sa budeme hrať so svetlom a tieňom.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-1.-5.6.-2020-autor-Katarína-Horváthová-Pripková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková
Táto úloha je platná súčasne s úlohou “Byť ako” z predchádzajúceho týždňa, na ktorej môžu všetci žiaci ďalej pracovať.
Súčasne rozširujeme zadanie “Byť ako” aj pre žiakov literárno-dramatického odboru, ktorí svoju prácu obohatia o jedno vetný komentár o tom, ako sa v úlohe „privlastneného“ cítia.

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 25. mája – 29. mája 2020
Zadanie: „Byť ako”
Privlastnite si a interpretujte známe umelecké dielo podľa Vášho výberu
v domácich podmienkach a fotograficky ho zdokumentujte.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/Úloha-pre-žiakov-na-týždeň-od-25.-29.5.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 18. mája – 22. mája 2020
Zadanie: „Autoportrét v komiksovom pop-art štýle”
Pretvorte svoj autoportrét do komiksovej podoby v štýle pop-art.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/Úloha-pre-žiakov-18.5-22.5.-2020_Michaela-Šoková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 11. mája – 15. mája 2020
Zadanie:Land Art – umenie z prírody v prírode“
Vytvorte v prírode, v súlade s prírodou výtvarné dielo Land Artu.
– použite prírodné materiály nájdené priamo v prírode napríklad lístie, kvety, lupene, trávu, mach, konáre, kôru, drevo, kamene, štrk, zeminu, piesok, vodu, perie.
– s fantáziou a kreativitou prírodné materiály rytmicky ukladajte, striedajte,odtláčajte, sypte, prepletajte, spájajte.
– zaznamenajte svoj Land Art fotografiami.
viac o úlohe: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/Land-art_9.5.2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha pre žiakov literárno – dramatického odboru
Zadanie na mesiace apríl, máj, jún 2020: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/05/LDO_úloha-apríl-máj-jún-2020.pdf
vypracovala: Mgr. art. Petra Sabová

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 4. mája do 8. mája 2020:
Vytvorte trhaním alebo strihaním papierového materiálu koláž na tému “Zem a obloha.” 
Kombinujte a nalepujte vytrhnutý alebo vystrihnutý papier na zvolený podklad (výkres, noviny, lepenku, kartón).  Papier skúste lepiť zámerne v neobvyklých súvislostiach a dajte tak kompozícii nové významy.
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 27. apríla do 1. mája 2020:
Tento týždeň bude venovaný nádeji, pretože nádej je potrebná na prekonanie akýchkoľvek životných prekážok.
Inšpiráciou nám bude dielo známeho britského maliara Davida Hocknyho a konkrétne obraz, ktorý namaľoval počas karantény. Obraz kvitnúcich narcisov, čo samo o sebe nie je ničím výnimočné, ale obraz dostal iným význam tým ako ho pomenoval – „Pamätajte, jar zrušiť nemôžu.“
Zadanie: „Posolstvo“
– choďte do prírody alebo záhrady a pozorujte krajinu, ktorá Vás obklopuje, snažte sa zachytiť jej rozmanitosť a premýšľajte nad názvom svojho diela, jeho významom a posolstvom.
celé zadanie tu: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/04/Úloha-pre-žiakov-18.-týždeň-2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 20. apríla do 24. apríla 2020:
Vytvorte si svoju galériu najkrajších obrazov z dejín umenia: “Keby som mal galériu”
Predstavte si, že by sa Vaša izba zmenila na galériu, ktoré umelecké diela by ste si zavesili na stenu?
celé zadanie tu: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/04/úloha-pre-žiakov-na-17.-týždeň-2020.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 13. apríla do 17. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte “Dojem z hudby” – prepis zvukovej formy do vizuálnej formy
viac o úlohe tu: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/04/Úloha_Michaela-Šoková.pdf
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 6. apríla do 10. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte „Domov“ – interiér izby, v ktorej trávite najviac času.
(interiér označuje vnútorný priestor nejakého objektu, stavby)
Inšpirácia: https://www.webumenia.sk/kolekcia/15
Profesor Škrečok, SNG: Vladimír Dedeček: https://www.youtube.com/watch?v=Jh6S05y7wzI 
-pracujte kombinovanou technikou: kombinujte kresbu, maľbu ,fotografiu a koláž, grafické programy, kartónové krabice, netradičný materiál
Usmernenie pre žiakov Mgr. art. Miroslava Trubača – interiér vytvorte z kartónových krabíc (plasticky, priestorovo). Vnútro interiéru zariaďte pomocou kresby, maľby, koláže, fotografiami, lepením farebnej lepiacej pásky, nájdenými predmetmi, alebo predmetmi z Vašej domácnosti, hračkami (LEGO, stavebnice). Pracujte v kolektíve, zapojte svojich rodičov, súrodencov. 
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 30. marca do 3. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte prvky architektúry inšpirované seriálom “Príbeh veľkého umenia 1-10”
– nakreslite, namaľujte, namodelujte z plastelíny, postavte z kociek, LEGA alebo papiera celú stavbu, alebo jej časti ako stĺpy, oblúky, klenby, okná, fasádu, veže, mosty, záhrady – labyrinty.
Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Nariadenie riaditeľky školy na obdobie od 16. – 27.3.2020

– vyučovanie na ZUŠ počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19 bude prebiehať dištančnou formou
– žiaci si pozrú náučno vzdelávaciu sériu “Príbeh veľkého umenia”  https://www.youtube.com/watch?v=-ZI4EU22-Gg&list=PLdBeypw0ySCZ0hEf5cVdFJUNwVZykLqYI
seriál o umení z dielne Viasat History – Matthew Collings – Tohle je civilizace 1 – 4 (CZ) https://www.youtube.com/watch?v=b4tm0DfMcrQ&t=176s
prednášku prof. Stanislava Stankóciho, akad. mal. – Prečo je umenie dôležité pre život: http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_5
Michelangelo Buonarroti – renesančný sochár: https://www.youtube.com/watch?v=AEUWvVWvL9k
Leonardo da Vinci – renesančný maliar a vynálezca: https://www.youtube.com/watch?v=wqD3he6kXPs  https://www.youtube.com/watch?v=wqD3he6kXPs
Impresionizmus – maľba v prírode: https://www.youtube.com/watch?v=QNZnpVvEW_c&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=2
Alfons Mucha – český secesný výtvarník: https://www.youtube.com/watch?v=Hg55YP2mHZ4&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=3
Antoni Gaudí – najväčší španielsky architekt: https://www.youtube.com/watch?v=VACL9sTi-xQ&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=4 
Vincent van Gogh –  maliar: https://www.youtube.com/watch?v=Fs1UedN7h2M&t=157s
Vincent Hložník v Tatranskej galérii: https://www.youtube.com/watch?v=wdpmNkvTkO4
Martin Benka – zakladateľ slovenskej moderny: https://www.youtube.com/watch?v=w5Zwlb2zRMI
Koloman Sokol – výstava v galérii Nedbalka: https://www.youtube.com/watch?v=lLSR0M-qV3M
Danubiana – múzeum moderného umenia: https://www.youtube.com/watch?v=nSUOX-G6N9E
Matej Krén – Pasáž v GMB: https://www.youtube.com/watch?v=RAtWk62jzRA
– po návrate do školy, sa bude so žiakmi diskutovať, o tom čo ich v náučno vzdelávacích videách zaujalo a niektoré podnety budeme následne realizovať v školských prácach
– žiaci výtvarného odboru majú za úlohu denníkovou formou (kresba, maľba a koláž) zaznamenať, ako trávia čas doma počas tejto mimoriadnej situácie na aktuálnu tému “SME DOMA” a stým súvisiace doplňujúce témy: Ako trávim čas doma; Čas strávený s rodinou; Zostaň doma; Chránim seba, chránim svet; Rúško nie je hanba; Hrdinovia dnešných dní- lekári a zdravotníci; Pomoc blížnemu svojmu; Služba dobrovoľníkov
– žiaci majú za úlohu vytvoriť flipbook na motív piesne slovenského hudobníka Jara Filipa – Cez okno z roku 1996: https://www.youtube.com/watch?v=FTTVa62ZI-A  alebo na tému  rast rastlín, stromov a vývoj hmyzu, Zrod Ponocchia 
Flipbook je krátky animovaný, kreslený film: http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/sutaz-vo-vyrobe-flipbookov-bab-2020 https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY , https://www.youtube.com/watch?v=4WLU50bsNOY
– kreatívne zadanie pre žiakov Mgr. Heleny Migrovej: ” Pošli to ďalej” https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/03/Pošli-ju-ďalej.pdf
– všetky kreatívne úlohy vytvorené doma počas dištančného vyučovania budú vystavené v priestoroch školy
 – žiaci literárno – dramatického odboru majú za úlohu individuálne čítanie scenárov so zameraním sa na svoje postavy – kontinuálne
– naštudovať báseň, kedy verše sú rozdelené jednotlivo medzi žiakov a každí povinne nahrá video so svojou časťou veršov a pridelenou emóciou – deadline je v piatok 27. 03. 2020 o 20.00 hod. Videá sa následne zostrihajú do jedného celku a to sa následne bude prezentovať na web stránke školy a školskom facebooku: https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%A1-umeleck%C3%A1-%C5%A1kola-v-Trnave-v%C3%BDtvarn%C3%BD-a-liter%C3%A1rno-dramatick%C3%BD-odbor-102228821398211/
Rodičia a žiaci ZUŠ sú o spôsobe vyučovania v období od 16. – 27.3.2020 informovaní prostredníctvom mailu a SMS správou.
Spolu to zvládneme!!!

 

Oznam mesta Trnava v súvislosti s COVID – 19

Príspevky do škôl a školských zariadení

“Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ)  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté na obdobie kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia. Napríklad: „V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ.”

pôvodný oznam tu: https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/prispevky-do-skol-a-skolskych-zariadeni

 

Katalóg

Tu si môžete prezrieť aktuálny katalóg našej základnej umeleckej školy:  ZUŠ katalóg