Kreatívne úlohy pre žiakov ZUŠ

Vyučovanie na ZUŠ počas mimoriadnej situácie, spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19, až do odvolania bude prebiehať dištančnou formou. Žiaci budú každý týždeň dostávať kreatívne zadania. Práce prosím odfotografujte a pošlite svojim pedagógom na mail, aby mohli byť priebežne zverejňované na facebooku školy. Ďakujeme. 
Spolu to zvládneme!!!

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 6. apríla do 10. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte „Domov“ – interiér izby, v ktorej trávite najviac času.
(interiér označuje vnútorný priestor nejakého objektu, stavby)
Inšpirácia: https://www.webumenia.sk/kolekcia/15
Profesor Škrečok, SNG: Vladimír Dedeček: https://www.youtube.com/watch?v=Jh6S05y7wzI 
-pracujte kombinovanou technikou: kombinujte kresbu, maľbu ,fotografiu a koláž, grafické programy, kartónové krabice, netradičný materiál
Usmernenie pre žiakov Mgr. art. Miroslava Trubača – interiér vytvorte z kartónových krabíc (plasticky, priestorovo). Vnútro interiéru zariaďte pomocou kresby, maľby, koláže, fotografiami, lepením farebnej lepiacej pásky, nájdenými predmetmi, alebo predmetmi z Vašej domácnosti, hračkami (LEGO, stavebnice). Pracujte v kolektíve, zapojte svojich rodičov, súrodencov. 
Úloha je určená všetkým žiakom výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. Helena Migrová

 

Úloha pre žiakov na týždeň od 30. marca do 3. apríla 2020:
Výtvarne zobrazte prvky architektúry inšpirované seriálom “Príbeh veľkého umenia 1-10”
– nakreslite, namaľujte, namodelujte z plastelíny, postavte z kociek, LEGA alebo papiera celú stavbu, alebo jej časti ako stĺpy, oblúky, klenby, okná, fasádu, veže, mosty, záhrady – labyrinty.
Úloha je určená všetkým žiakom výtvarného odboru!
autor úlohy: Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková

 

Nariadenie riaditeľky školy na obdobie od 16. – 27.3.2020

– vyučovanie na ZUŠ počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu / covid – 19 bude prebiehať dištančnou formou
– žiaci si pozrú náučno vzdelávaciu sériu “Príbeh veľkého umenia”  https://www.youtube.com/watch?v=-ZI4EU22-Gg&list=PLdBeypw0ySCZ0hEf5cVdFJUNwVZykLqYI
seriál o umení z dielne Viasat History – Matthew Collings – Tohle je civilizace 1 – 4 (CZ) https://www.youtube.com/watch?v=b4tm0DfMcrQ&t=176s
prednášku prof. Stanislava Stankóciho, akad. mal. – Prečo je umenie dôležité pre život: http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_5
Michelangelo Buonarroti – renesančný sochár: https://www.youtube.com/watch?v=AEUWvVWvL9k
Leonardo da Vinci – renesančný maliar a vynálezca: https://www.youtube.com/watch?v=wqD3he6kXPs  https://www.youtube.com/watch?v=wqD3he6kXPs
Impresionizmus – maľba v prírode: https://www.youtube.com/watch?v=QNZnpVvEW_c&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=2
Alfons Mucha – český secesný výtvarník: https://www.youtube.com/watch?v=Hg55YP2mHZ4&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=3
Antoni Gaudí – najväčší španielsky architekt: https://www.youtube.com/watch?v=VACL9sTi-xQ&list=PLIeOTTTVjrCKi8XRMxpo2FTZs_hNVSh7l&index=4 
Vincent van Gogh –  maliar: https://www.youtube.com/watch?v=Fs1UedN7h2M&t=157s
Vincent Hložník v Tatranskej galérii: https://www.youtube.com/watch?v=wdpmNkvTkO4
Martin Benka – zakladateľ slovenskej moderny: https://www.youtube.com/watch?v=w5Zwlb2zRMI
Koloman Sokol – výstava v galérii Nedbalka: https://www.youtube.com/watch?v=lLSR0M-qV3M
Danubiana – múzeum moderného umenia: https://www.youtube.com/watch?v=nSUOX-G6N9E
Matej Krén – Pasáž v GMB: https://www.youtube.com/watch?v=RAtWk62jzRA
– po návrate do školy, sa bude so žiakmi diskutovať, o tom čo ich v náučno vzdelávacích videách zaujalo a niektoré podnety budeme následne realizovať v školských prácach
– žiaci výtvarného odboru majú za úlohu denníkovou formou (kresba, maľba a koláž) zaznamenať, ako trávia čas doma počas tejto mimoriadnej situácie na aktuálnu tému “SME DOMA” a stým súvisiace doplňujúce témy: Ako trávim čas doma; Čas strávený s rodinou; Zostaň doma; Chránim seba, chránim svet; Rúško nie je hanba; Hrdinovia dnešných dní- lekári a zdravotníci; Pomoc blížnemu svojmu; Služba dobrovoľníkov
– žiaci majú za úlohu vytvoriť flipbook na motív piesne slovenského hudobníka Jara Filipa – Cez okno z roku 1996: https://www.youtube.com/watch?v=FTTVa62ZI-A  alebo na tému  rast rastlín, stromov a vývoj hmyzu, Zrod Ponocchia 
Flipbook je krátky animovaný, kreslený film: http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/sutaz-vo-vyrobe-flipbookov-bab-2020 https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY , https://www.youtube.com/watch?v=4WLU50bsNOY
– kreatívne zadanie pre žiakov Mgr. Heleny Migrovej: ” Pošli to ďalej” https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/03/Pošli-ju-ďalej.pdf
– všetky kreatívne úlohy vytvorené doma počas dištančného vyučovania budú vystavené v priestoroch školy
 – žiaci literárno – dramatického odboru majú za úlohu individuálne čítanie scenárov so zameraním sa na svoje postavy – kontinuálne
– naštudovať báseň, kedy verše sú rozdelené jednotlivo medzi žiakov a každí povinne nahrá video so svojou časťou veršov a pridelenou emóciou – deadline je v piatok 27. 03. 2020 o 20.00 hod. Videá sa následne zostrihajú do jedného celku a to sa následne bude prezentovať na web stránke školy a školskom facebooku: https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%A1-umeleck%C3%A1-%C5%A1kola-v-Trnave-v%C3%BDtvarn%C3%BD-a-liter%C3%A1rno-dramatick%C3%BD-odbor-102228821398211/
Rodičia a žiaci ZUŠ sú o spôsobe vyučovania v období od 16. – 27.3.2020 informovaní prostredníctvom mailu a SMS správou.
Spolu to zvládneme!!!

 

Oznam mesta Trnava v súvislosti s COVID – 19

Príspevky do škôl a školských zariadení

“Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ)  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté na obdobie kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia. Napríklad: „V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ.”

pôvodný oznam tu: https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/prispevky-do-skol-a-skolskych-zariadeni

 

Katalóg

Tu si môžete prezrieť aktuálny katalóg našej základnej umeleckej školy:  ZUŠ katalóg