Školský rok 2018/2019

Počet žiakov školy po 15.9.2018 je 347.