Školský rok 2021/2022

Počet žiakov školy po 15.9.2021 je 286.