Školský rok 2022/2023

Počet žiakov školy po 15.9.2022 je 278.