Školský rok 2019/2020

Počet žiakov školy po 15.9.2019 je 357.