Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky 2023 sa uskutočnia v mesiaci marec 2023 v budove školy na Mozartovej ul. č. 10. v Trnave
Prihlásiť sa môžete i online –  stiahnite si prihlášku a čestné vyhlásenie zo stránky školy, obe vyplnené tlačivá pošlite na mail Mgr. art. Miroslava Trubača, ArtD. – povereného vedením školy: miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk. Podpísané originály oboch tlačív si prosím uschovajte a predložte vedeniu školy v deň konania prijímacích pohovorov na ZUŠ, najneskôr však do 10. septembra 2023. O prijatí Vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom. 
Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie