Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky 2022 sa uskutočnia v dňoch 19. a 20. mája 2020 od 14, 00 do 18, 00 h. v budove školy na Mozartovej ul. č. 10. v Trnave
Prihlásiť sa môžete i online –  stiahnite si prihlášku a čestné vyhlásenie zo stránky školy, obe vyplnené tlačivá pošlite na mail riaditeľky školy Mgr. Beáty Balgavej: beata.balgava@zusmo.trnava.sk. Podpísané originály oboch tlačív si prosím uschovajte a predložte riaditeľstvu školy v deň nástupu na ZUŠ, najneskôr však do 10. septembra 2022. O prijatí Vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom. 
Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie