Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky 2021 na pôde školy, okrem stále platnej online formy sa uskutočnia v dňoch 20. a 21. mája 2021 od 14, 00 do 18, 00 h. v budove školy na Mozartovej ul. č. 10. v Trnave
Talentové skúšky na školský 2021/2022 online –  stiahnite si prihlášku a čestné vyhlásenie zo stránky školy, obe vyplnené tlačivá pošlite na mail riaditeľky školy Mgr. Beáty Balgavej: beata.balgava@zusmo.trnava.sk. Podpísané originály oboch tlačív si prosím uschovajte a predložte riaditeľstvu školy v deň nástupu na ZUŠ, najneskôr však do 10. septembra 2021. O prijatí Vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom. 
Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie