Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky 2023ONLINE do 10.9.2023
Prihlásiť online sa môžete stiahnutím prihlášky na štúdium a čestného vyhlásenia (nižšie) a obe vyplnené tlačivá pošlite na mail Mgr. art. Miroslava Trubača, ArtD. – riaditeľ školy: miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk. Podpísané originály oboch tlačív si prosím uschovajte a predložte vedeniu školy najneskôr do 10. septembra 2023. O prijatí Vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom. 
Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie