Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky na pôde školy (okrem stále platnej online formy do 10. septembra 2020) sa uskutočnia v dňoch 24. a 25. júna 2020 – v stredu a vo štvrtok od 14, 00 do 17, 00 h. v budove školy na Mozartovej ul. č. 10.
Talentové skúšky pre školský 2020/2021 sa kvôli pandémii koronavírusu / covid 19 uskutočnia online spôsobom, kedy si stiahnete prihlášku a čestné vyhlásenie zo stránky školy a obe tlačivá pošlete na mail pani riaditeľky Mgr. Beaty Balgavej: beata.balgava@zusmo.trnava.sk. Podpísané originály oboch tlačív si prosím uschovajte a predložíte ich riaditeľstvu školy v deň nástupu na ZUŠ v mesiaci september 2020. O prijatí Vašeho dieťa budete informovaní doporučeným listom. Ďakujeme za pochopenie.
Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie