Mgr. art. MIROSLAV TRUBAČ, ArtD., poverený riadením školy
0918 43 73 21
033 323 66 92
miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk                         pedagóg VO

Mgr. art. KATARÍNA HORVÁTHOVÁ-PRIPKOVÁ
katarina.horvathova@zusmo.trnava.sk
pedagóg VO

Mgr. art. PETRA SABOVÁ
petra.sabova@zusmo.trnava.sk
pedagóg LDO

Mgr. HELENA MIGROVÁ 
helena.migrova@zusmo.trnava.sk                pedagóg VO

Mgr. MICHAELA ŠOKOVÁ                                                                                                    michaela.sokova@zusmo.trnava.sk                pedagóg VO