Mgr. art. MIROSLAV TRUBAČ, ArtD.,          riaditeľ školy
0918 43 73 21
033 323 66 92
miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk                  pedagóg VO

Mgr. art. KATARÍNA HORVÁTHOVÁ-PRIPKOVÁ
katarina.horvathova@zusmo.trnava.sk        pedagóg VO

Mgr. art. PETRA SABOVÁ
petra.sabova@zusmo.trnava.sk
pedagóg LDO

Mgr. art. ĽUBOMÍR PURDEŠ, ArtD. lubomir.purdes@zusmo.trnava.sk                            pedagóg VO                                                                                                                                                                    Mgr. HELENA MIGROVÁ 
helena.migrova@zusmo.trnava.sk                      pedagóg VO

Mgr. MICHAELA ŠOKOVÁ                                      michaela.sokova@zusmo.trnava.sk                          pedagóg VO