Základná umelecká škola
Ulica Mozartova 10, 917 08 Trnava