Ing. Alena Belicová, ekonómka školy                                                                                                                      0917 85 52 04
033 323 66 93
alena.belicova@zusmo.trnava.sk
IČO 37836528 / DIČ 2021622999

ZUZANA BENEDIKOVÁ, mzdová účtovníčka
0907 78 27 64
033 323 66 91
zuzana.benedikova@zusmo.trnava.sk