MICHAELA PEKÁRKOVÁ, ekonómka školy
0917 85 52 04                                                                                                                                                                             033 323 66 93                                                                                                                                                                        033 323 66 91
michaela.pekarkova@zusmo.trnava.sk
IČO 37836528 / DIČ 2021622999