Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD. (poverený riadením školy)

2016 – 2021 – Vysoká škola výtvarných umení – doktorandské štúdium
2005 – 2011 – Vysoká škola výtvarných umení – katedra Socha, objekt, inštalácia
2001 – 2005 – Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru – odbor kameňosochárstvo