Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

2013-2017 – doktorandské štúdium Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pod vedením doc. Jána Hoffstädtera a Mgr. Ľubice Belohradskej

1987-1993 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Sochárstva at. prof. Juraja Meliša

1985-1987 – Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk

1980-1984 – Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici odbor reštaurovanie štukovej výzdoby a nástenných malieb