Mgr. Helena Migrová

1998 – 2000 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Výtvarná výchova – magisterské štúdium
1991 – 1994 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Výtvarná výchova – bakalárske štúdium
1977 – 1981 – Stredná umeleckopriemyselná škola, Bratislava, propagačná grafika