Mgr. Michaela Šoková

2013 – 2015 – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Magisterské štúdium: Pedagogika výtvarného umenia
2010 – 2013 – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Bakalárske štúdium: Animácia výtvarného umenia
2006 – 2010 – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, Odbor: Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba