Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2017/2018

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2017/2018.
Prezrieť: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018