Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2018/2019.
Prezrieť: 

https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/01/Správa-o-výchovno-vzdelávacej-činnosti-2018_2019_ZUŠ-Ulica-Mozartova-Trnava.pdf