Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2021/2022

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2020/2022.

Pozrieť: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2023/01/sprava_o_vychovno_vzdelacacej_cinnosti_-2021_2022.pdf

 

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2020/2021

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2020/2021.

Pozrieť: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/11/1.-Sprava-o-VVC-2020_2021.pdf

 

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2019/2020

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.

Prezrieť: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/04/Sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-2019_2020_ZUS-Ulica-Mozartova-Trnava.pdf 

 

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2018/2019.

Prezrieť: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/01/Správa-o-výchovno-vzdelávacej-činnosti-2018_2019_ZUŠ-Ulica-Mozartova-Trnava.pdf