Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2019/2020

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.

Prezrieť: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/04/Sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-2019_2020_ZUS-Ulica-Mozartova-Trnava.pdf 

 

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2018/2019.

Prezrieť: https://zus-trnava.sk/wp-content/uploads/2020/01/Správa-o-výchovno-vzdelávacej-činnosti-2018_2019_ZUŠ-Ulica-Mozartova-Trnava.pdf