Školné

Výška školného bude aktualizovaná na začiatku školského roka 2018/2019.

viac info: Všeobecno záväzné nariadenia č. 499

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č.211/2000 Z.Z.

viac info: smernica